Kết thúc Chương trình tài trợ và khuyến mãi

Từ ngày 1/11/2021, các chương trình tài trợ và khuyến mãi của Chúng tôi sẽ chấm dứt, bao gồm:

1) Khuyến mãi khám miễn phí cho sinh viên từ ngày 1/10/2021 đến 31/10/2021.

2) Chương trình tài trợ khám miễn phí cho trẻ em từ tháng 6/2020 đến 15/3/2021 (khám nhi) và từ 15/6/2021 đến 31/10/2021 (khám da liễu). Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng DoctorViet.

Please follow and like us: