Phát hành phiên bản DoctorViet mới đồng bộ trên Android và iOS

Ngày 15/9/2020, DoctorViet đã phát hành đồng thời phiên bản cải tiến đặc biệt các chức năng gọi và nhắn tin trên cả hai nền tảng ứng dụng Android và iOS: phiên bản 1.5 trên Android và phiên bản 0.8.3 trên iOS.

Với phiên bản mới, yêu cầu tư vấn sức khoẻ hoặc khám cho các bé sẽ được tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn.

Please follow and like us: