Bác sĩ Lý Hoa Anh Minh

  • Tốt nghiệp BS đa khoa  (2016): Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • Thạc Sĩ – BS Chuyên khoa I (2019) – Chuyên ngành: BS Nội trú Nhi khoa – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Bệnh viện Nhi đồng 1 (2016-2017)
  • Bệnh viện Nhi đồng 2 (2017-2019)
  • Bệnh viện Nhi đồng thành phố HCM (2019 – đến nay).
  • Đang làm việc với vai trò là BS chuyên ngành Nhiễm.
  • Có thể điều trị các bệnh lý nhi khoa tổng quát, hô hấp, tiêu hóa.

 

 

Please follow and like us: