Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tóm tắt thông tin về Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng

  • Đại học y dược Huế:  Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa (2015)
  • Đại học y Hà Nội: Chuyên ngành: Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nhi (2019)

 

KINH NGHIỆM

  • 2015 – 2017: Phòng khám nhi Đồ rê mí (Bác sĩ: Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho trẻ em).
  • 2015 – nay: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới (Bác sĩ Nhi khoa: Tư vấn, khám chữa bệnh Nhi khoa)

 

Please follow and like us: