Ths BS Nguyễn Minh Châu

Giới thiệu tóm tắt về Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Minh Châu

Học vấn:

+ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2010 –2016): Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa.

+ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2016 –2019): Chuyên ngành: Nội trú Nhi khoa.

+ Bác sĩ nội trú Nhi khoa.

+ Đã tốt nghiệp bằng Thạc Sỹ – Chuyên khoa I Nhi khoa.

Kinh nghiệm làm việc:

+ Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP.HCM (2016 – 2017)

+ Bệnh viện Nhi đồng 2 – TP.HCM (2017 – 2019)

+ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (2019 đến nay)

Please follow and like us: